Елорданың ОКЖ кітапханаларының бетке ұстар тұлғасы:
————–
ОКЖ қызметкерлері арасында өмірінің көп бөлігін осы мамандыққа арнаған адамдар бар. Солардың бірі – Мұхтар Әуезов атындағы Орталық қалалық кітапхананың басшысы- Жұмабаева Гүләйім Едігенқызы болып табылады. Кітапхана саласында 30 жылдық тәжірибесі бар маман.

Орталық қалалық кітапхана жұмысының мақсаты – оқырмандардың кең ауқымына толық және көлемді ақпаратқа қол жеткізу болып табылады. Осыған орай, кітапханада оқырмандарға қолайлы жағдай жасалған.
Келушілерге дәстүрлі кітап құралдарымен қатар электронды нұсқалар да ұсынылады. Өлкетану бойынша көптеген кітаптар цифрлық форматқа көшірілді.

Бұл шағын сұхбатта осы маманға келу жолы, әдеби қалауы туралы, кітаптардың оның өмірінде қандай орын алатыны туралы айтып береді.
—————–

Библиотеки столичной ЦБС в лицах: @kitap_qala_reserve

Среди сотрудников ЦБС есть люди, отдавшие профессии большую часть своей жизни. Одна из таких – руководитель Центральной городской библиотеки имени Мухтара Ауэзова  @biblioteka_auezov
Жумабаева Гуляим Едигеновна. Стаж работы в библиотечной сфере  30  лет.

Целью работы Центральной городской библиотеки является предоставление доступа к полной и объёмной информации  широкому кругу читателей. В библиотеке созданы для читателей комфортные условия.
Наряду с традиционными книжными носителями, посетителям предоставляются и электронные варианты. Многие книги по краеведению оцифрованы.

В этом мини-интервью она рассказывает, с чего всё начиналось, о своих  литературных   предпочтениях, какое  место в её жизни занимают книги.

#БиблиотекиНурСултана
#БиблиотекистоличнойЦБСвлицах
#Библиотекистолицы
#цбс