Елордалық ОКЖ кітапханаларының бетке ұстар тұлғасы: Иманбекова Сағадат Бердібекқызы. @imanbekovas69
———
Тағы да сәлем!
Назарларыңызға ОКЖ КММ Ақпараттық-библиографиялық жұмыс қызметінің басшысы- Иманбекова Сағадат Бердібекқызымен шағын сұхбат.

Кітапхана қорының байлығын білгіңіз келсе, әдеби дүниенің бар сұлулығын көргіңіз келсе, кітаптың рухани мазмұнынан ләззат алғыңыз келсе, Сағадат Бердібекқызы 10 жылдан астам уақыт бойы жетекшілік етіп келе жатқан бөлім осы іске көмекке келеді.

Эрудитті, білікті, сауатты, өте жауапты мамандардың бірі…
———
Библиотеки столичной ЦБС в лицах: Иманбекова Сагадат Бердибековна.
———
И снова здравствуйте!
Вашему вниманию – мини-интервью с Руководителем отдела информационно-библиографической работы КГУ ЦБС Иманбековой Сагадат Бердибековной.

Если Вы хотите узнать богатство фонда библиотек, увидеть всю красоту литературного мира, насладиться духовным содержанием книг, то в этом вам поможет отдел, которым на протяжении более 10 лет руководит Сагадат Бердибековна.

Эрудированная, начитанная, грамотная, очень ответственная…

#БиблиотекиНурСултана
#БиблиотекистоличнойЦБСвлицах
#Библиотекистолицы
#цбс